tuf001

Ulotka o zawodzie do pobrania TUTAJ

Znajdziecie nas na Facebook

 

 Opis zawodu

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.26 Projektowanie fryzur

 

Charakterystyka zawodu

GIMNAZJALISTO - wybierz zawód z przyszłością!

Uczymy:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

3) wykonywania strzyżenia włosów;

4) wykonywania stylizacji fryzur;

5) projektowania fryzur.

Technik usług fryzjerskich, podobnie jak fryzjer, zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Gromadzi i udostępnia żurnale fryzjerskie, pomocne w doborze fryzury. Śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne. Technik usług fryzjerskich

Możliwości zatrudnienia

Technik usług fryzjerskich może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski lub zostać przedstawicielem handlowym w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich. Może także pracować jako nauczyciel zawodu po uzyskaniu dodatkowo kwalifikacji pedagogicznych

Zdobyte podczas nauki doświadczenia pozwalają na projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy.

Absolwent nabywa umiejętności promocji i marketingu w promowaniu tego zawodu Absolwenci posiadają także umiejętność realizacji zawodu w oparciu o najnowszy asortyment sprzętu. Praca w zawodzie technik usług fryzjerskich opiera się także na technikach komputerowych pomocnych przy wykonywaniu tego zawodu.

Kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich dla absolwentów gimnazjum trwa cztery lata. Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniem tytułu technika usług fryzjerskich. Po uzyskaniu dyplomu można kontynuować naukę w szkołach wyższych na każdym kierunku. Przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni fryzjerskiej oraz praktyk zawodowych w salonach współpracujących ze szkołą.

Każdy technik usług fryzjerskich potrafi:

- organizować i wyposażać zakład fryzjerski,

- dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i narzędzia fryzjerskie,

- wykonywać i kontrolować w pełnym zakresie usługi fryzjerskie,

- dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry,

- stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą,

- dobierać fryzury do kształtu twarzy i typu urody,

- dobierać peruki, treski, dopinki, tupety,

- udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów,

- wykorzystywać wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur,

- wykorzystywać techniki komputerowe w pracy zawodowej,

- prowadzić działalność promocyjną i marketingową,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

- organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,

- stosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,

- rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta,

- pokonywać bariery w procesie komunikowania się,

 

 

Wydarzenia związane z zawodem

Fryzjerki z Budowlanki na FASHION MANIA

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Modnie i stylowo - spotkanie ze sławnym stylistą

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

2 miejsce w Wojewódzkim Konkursie Fryzjerskim „Sprawny w zawodzie fryzjer”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Zwycięstwo w Konkursie Fryzjerskim o Diamentowe Nożyczki

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

Międzynarodowy Konkurs „WIECZOROWY ZAWRÓT GŁOWY”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

I miejsce w wojewódzkich eliminacjach konkursu „Sprawny w zawodzie”

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Kolejny sukces w branży fryzjerskiej

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

III miejsce w konkursie fryzjersko-kosmetycznym w Wielkiej Brytanii

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

 

IV Międzynarodowy Konkurs Fryzjerski

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Mam świadomość jak być zdrowym!

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ