tuf001

Ulotka o zawodzie do pobrania TUTAJ

Znajdziecie nas na Facebook

 

 Opis zawodu

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.26 Projektowanie fryzur

 

Charakterystyka zawodu

GIMNAZJALISTO - wybierz zawód z przyszłością!

Uczymy:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

3) wykonywania strzyżenia włosów;

4) wykonywania stylizacji fryzur;

5) projektowania fryzur.

Technik usług fryzjerskich, podobnie jak fryzjer, zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie, strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Gromadzi i udostępnia żurnale fryzjerskie, pomocne w doborze fryzury. Śledzi mody i techniki fryzjerskiej, stosuje nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne. Technik usług fryzjerskich

Możliwości zatrudnienia

Technik usług fryzjerskich może podejmować pracę w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Może też prowadzić własny zakład fryzjerski lub zostać przedstawicielem handlowym w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich. Może także pracować jako nauczyciel zawodu po uzyskaniu dodatkowo kwalifikacji pedagogicznych

Zdobyte podczas nauki doświadczenia pozwalają na projektowanie i urządzanie własnego zakładu fryzjerskiego według nowoczesnych zasad bezpieczeństwa i standardów pracy.

Absolwent nabywa umiejętności promocji i marketingu w promowaniu tego zawodu Absolwenci posiadają także umiejętność realizacji zawodu w oparciu o najnowszy asortyment sprzętu. Praca w zawodzie technik usług fryzjerskich opiera się także na technikach komputerowych pomocnych przy wykonywaniu tego zawodu.

Kształcenie w zawodzie technik usług fryzjerskich dla absolwentów gimnazjum trwa cztery lata. Nauka zawodu kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz uzyskaniem tytułu technika usług fryzjerskich. Po uzyskaniu dyplomu można kontynuować naukę w szkołach wyższych na każdym kierunku. Przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć praktycznych w szkolnej pracowni fryzjerskiej oraz praktyk zawodowych w salonach współpracujących ze szkołą.

Każdy technik usług fryzjerskich potrafi:

- organizować i wyposażać zakład fryzjerski,

- dobierać, obsługiwać i konserwować urządzenia i narzędzia fryzjerskie,

- wykonywać i kontrolować w pełnym zakresie usługi fryzjerskie,

- dobierać zabiegi pielęgnacyjne do rodzaju włosów i skóry,

- stosować nowoczesne techniki fryzjerskie zgodnie z modą,

- dobierać fryzury do kształtu twarzy i typu urody,

- dobierać peruki, treski, dopinki, tupety,

- udzielać porad w zakresie zapobiegania chorobom skóry głowy i włosów,

- wykorzystywać wiedzę z zakresu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz światowych tendencji w stylizacji fryzur,

- wykorzystywać techniki komputerowe w pracy zawodowej,

- prowadzić działalność promocyjną i marketingową,

- przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

- organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,

- stosować procedury udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,

- rozpoznawać potrzeby i oczekiwania klienta,

- pokonywać bariery w procesie komunikowania się,

 

 

Wydarzenia związane z zawodem

IV Międzynarodowy Konkurs Fryzjerski

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ

Mam świadomość jak być zdrowym!

Informacje na temat tego wydarzenia znajdziecie TUTAJ