tb001   tgipc001   tis001    

 Ulotka do pobrania TUTAJ

 

W klasie wielozawodowej kształcą się uczniowie, którzy praktyczną naukę zawodu realizują u pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego a teoretyczną naukę zawodu odbywają systemem kursowym, tzn. nie mają regularnych lekcji z przedmiotów zawodowych w szkole, tylko w każdym semestrze dokształcają się przez 2 tygodnie z zakresu teorii zawodowej. W naszej szkole uczniowie realizują wyłącznie kształcenie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących.

 

Zawody:

  • murarz - tynkarz;
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych;
  • betoniarz - zbrojarz;
  • monter izolacji budowlanych;
  • kamieniarz;
  • cieśla;
  • drukarz;
  • fotograf.