W dniach 25-26 stycznia 2018r. przedstawiciele ZSB-D uczestniczyli w spotkaniu roboczym w niemieckim Götz, zorganizowanym w ramach programu Erasmus+

Koordynator projektu - pani Beata Szemraj oraz wicedyrektor - pan Jakub Sapeta spotkali się dyrekcją centrum szkoleniowego Handwerkskammer Potsdam, by uzgodnić wszelkie szczegóły dotyczące pobytu i kształcenia 15 uczniów trzeciej klasy technikum urządzeń saniatranych, którzy tam odbędą w maju 2018r. dwutygodniowe praktyki zawodowe.

Ustalono, że praktykaci wezmą udział w szkoleniu w zakresie montażu, konserwacji i sterowania urządzeniami zasilanymi przez odnawialne źródła energii, poznają najnowocześniejsze technologie i urządzenia grzewcze a także odbędą kurs spawania i lutowania, które zostaną potwierdzone dodatkowymi certyfikatami. Oprócz szkolenia, praktykanci będą mieli zapewniony bogaty program kulturalny, a w czasie weekendu także wycieczki krajoznawczo - turystyczne.

Handwerkskammer Potsdam to drugi partner Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych, który uczestniczy w realizacji projektu "Europejska praktyka - twoją szansą na udany start w zawodowym świecie" współfinansowanego przez program Erasmus+. Jest to Izba Rzemiosła w Poczdamie, która przeprowadza międzyzakładowe instruktaże dla praktykantów w systemie dualnego kształcenia zawodowego oraz realizuje kursy w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Do tego celu Izba Rzemiosła w Poczdamie dysponuje własnym centrum szkolenia: Centrum Wspierania Rzemiosła w Götz, w którym nasi uczniowie będą zdobywać nowe doświadczenia zawodowe.

Niebawem, w ramach działań przygotowawczych uczniowie odbędą kursy językowe, kulturowe, pedagogiczno - psychologiczne oraz zawodowe. Wyjazd został zaplanowany na drugą połowę maja br.

Warto również przypomieć, że w tym samym czasie na zagraniczne praktyki zawodowe wyjedzie aż 18 uczniów z pozostałych kierunków kształcenia w naszej szkole do iralndzkiego Mallow. To kolejne działanie w dwuletnim projekcie poświęconym mobilności zawodowej uczniów naszej szkoły. Projekt został wysoko oceniony przez pracowników FRSE i zatwierdzony do realziacji z budżetem w wysokości 150 000 Euro.