Harmonogram godzin do dyspozycji rodziców

w roku szkolnym 2017/18

Nazwisko i imię

 Termin

Kadra kierownicza
dyr. Ewa Kaplyta

Pn 9.00-11.00

Śr 9.45-11.20

wicedyr. Beata Szemraj Pn 14.10-14.55
wicedyr. Jakub Sapeta Śr, 14.05-14.55
kier. szkol. prakt. Urszula Wiśniowska

 Pn 14.00-15.00

Wt. 14.00-15.00

kier. warsztatów stolarskich Eugeniusz Lach Pn. 14.00-15.00
peagog Anna Pochopień Czw 16.00-17.00
Nauczyciele
Augustynowicz - Oziębło Zofia  Śr 14.00-14.50
Barszcz Anna Pn 9.45-10.30
Białkowska Irena Pn 12.20-13.20
Bysko Grzegorz Śr 9.45-10.30
Caputa Rafał Pn 12.25-13.20 
Cichała Janusz

Pn 10.35-11.20

Pt 14.10-14.55

Ciurla Edyta Pn 10.35-11.20
Deras Mieczysław

Śr 9.45-10.30

Dudys Dorota Śr 11.35-12.20
Dybczak Małgorzata Wt 11.35-12.20
Ks.Dziki Klaudiusz Pt 11.35-12.20
Faber-Sapińska Elżbieta

Wt 10.35-11.20

Śr 10.35-11.20

Firszt Edyta Czw 10.35-11.20
Gołba-Widzyk Katarzyna Czw 8.45-9.45
Guzy Andrzej Pt 8.50-9.35
Jabłońska Beata Czw 10.35-11.20
Jarco Dorota Wt 12.35-13.10
Jaworska Barbara

Pn 15.55-16.40

Kaczmarczyk Agata Pn 9.45-10.30
Kądziołka Wojciech Wt 10.35-11.20
Kłusak Tomasz Czw 13.20-14.05
Knapek Paweł Czw 8.50-9.35
 Konieczna Stefania Śr 15.05-15.50 
 Kondracik – Kucia Jadwiga Śr 12.25-13.10
 Kos Katarzyna Pn 9.45-10.30
 Kubla Magdalena Śr 8.50-9.35  
 Kubica Paweł Pn 12.00-12.45
 Kubica Konrad Pn 12.00-12.45
 Kwapień Monika Pt 13.20-14.05
 Lubińska Anna Pn 9.45-10.30
 Lubiński Ireneusz Pn 10.35-11.20 
 Malec Iwona

Pn 8.50-9.35

Wt 15.05-15.20

 Markiewicz Krystyna Wt 8.45-9.35
 Marszałek Krzysztof Czw 11.35-12.20
 Molenda Magdalena Śr 11.35-12.20
 Ostrowska Joanna Pt 10.35-11.20
 Pająkowska – Białek Anna Śr 12.25-13.10
 Piecuch Leszek Wt 12.25-13.10 
 Prochot – Malczewska Monika Śr 14.55-15.40
 Pyka Joanna Czw 8.50-9.35
 Raczek Izabela Pt 8.50-9.35
 Rodak Paulina Śr 10.35-11.20
Sibik Roman Wt 10.30-11.20
Smółka Nowak Agnieszka Wt 11.35-12.20
Stajniak Magdalena Wt 12.20-13.10
Steczek Dariusz Wt 7.00-8.00
Ks.Stąporek Ariel Czw 8.50-9.35
Suchanek Zenon Pt 9.45-10.30
Szewczyk Paweł Wt 14.30-15.15
 Talik Orłowska Anita Śr 8.00-8.45
 Tomaszek Anna Wt 9.45-10.30
 Tomaszek Katarzyna Wt 11.35-12.20
 Tomiczek Maciej Czw 8.00-9.00
 Wątroba Małgorzata Śr 9.35-10.30
 Wojciechowicz - Jopek Ewa Pt 12.20-13.10