Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2018/2019

Drugie półrocze

 

Rodzaj zajęć Nauczyciel prowadzący Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek  Piątek
 Matematyka E. Kaplyta  8.00-8.45 (kl. trzecie, s. 217)      

7:10-7:55 (kl. drugie, s. 217)

 

K. Kos    14:10-14:55 (kl. pierwsze)   7:10-7:55 (kl. trzecie) co 2 tyg.  
A. Barszcz     7:10-7:55 lub 14:10-14:55 (kl. czwarte)
8:00-8:45 (kl czwarte)
   
E. Ciurla     7:10-7:55 lub 14:10-14:55 (kl. czwarte)
8:00-8:45 (kl czwarte)
   
Język angielski   D. Dudys         14:10-14:55 (kl. IV PR)
A. Kaczmarczyk          8.00-8.45, s.216
P. Rodak         14:10-14:55 (kl. IV PP)
A. Pająkowska - Białek      15:05-15:50 (kl. II)    
Język niemiecki J. Sapeta     15.00, gab. 219    
K. Gołba-Widzyk        8.00-8.45, s. 300  
Język polski K. Markiewicz    13:20-14:05      
M. Dybczak    7:10-7:55      
A. Smółka-Nowak          14:10-14:55 (kl. IV)
E. Wojciechowicz-Jopek      8:00-8:45 (kl. IV)    
Koło Akademia Mody J. Kondracik-Kucia        14:10-15:50  
Konsultacje maturalne z biologii E. Gorgoń    13:20-14:05 (kl. IV)      
E. Firszt 13:20-14:05 (kl. IV)        
Koło CARITAS A. Tomaszek  14:10-14:55        
Wolontariat E. Gorgoń       8:50-11:20 raz w miesiącu  
Szkolny Klub Europejski A. Pająkowska-Białek  15.05-15.50, s. 314 (z. kulturowe)        
Klub Historyczny R. Caputa          
Koło AutoCad B. Szemraj       15:05-15:50  
Zajęcia rekreacyjno - sportowe M. Stajniak     15:00 - 16:00    
M. Deras        
I. Lubiński        
R. Sibik        
P. zawodowe TAK M. Prochot-Malczewska      13:20-14:05    
W. Kądziołka          
P. zawodowe TIS K. Tomaszek          
P. zawodowe TPM J. Pyka     15:05-15:50    
P. zawodowe TB I. Białkowska      14.10-15.00, s. 315    
M. Molenda          14:10-14:55
D. Steczek      15.00-15.45, s. 215    
P. zawodowe TUF L. Magiera  13:20-14:05        
M. Kwapień      12:25-13:10    
M. Wątroba      14:10-14:55    
P. zawodowe stolarskie G. Bysko        14.30, s. 303  
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z podstaw przedsiębiorczości A. Talik - Orłowska   15:05-15:50