Z wielkim żalem zawiadamiamy całą społeczność Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu o śmierci Pana podporucznika Stanisława Suchanka

- wieloletniego przyjaciela naszej szkoły, człowieka oddanego idei patriotyzmu, nieszczędzącego wysiłków w rozpowszechnianiu wiedzy historycznej o drugiej wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem obrony Węgierskiej Górki, członka „Szarych Szeregów” i AK, jednego z inicjatorów nadania naszemu zespołowi szkół zaszczytnego imienia Armii Krajowej.

Niejeden raz gościł w murach naszej szkoły, spotykał się z młodzieżą, dzielił swoją wiedzą i wspomnieniami.

Cześć Jego pamięci!

Msza Święta żałobna odbędzie się w kościele w Cięcinie w sobotę, 1.09.2018 roku o godz. 12.30.