Pedagog szkolny informuje, że w ramach realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznegow roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole są wdrażane

następujące programy i projekty profilaktyczne i zdrowotne:

  1. Realizacja  Polsko – Szwajcarskiego  programu edukacyjnego – „ARS, czyli jak dbać o miłość”.
  2. Realizacja programu zdrowotnego: „Podstępne WZW”.
  3. Wdrażanie programu: „Stop dopalaczom”.
  4. Realizacja programu: „HIV – AIDS – jestem świadomy, nie ryzykuję”.
  5. Wdrażanie programu: „Znamię, Znam je – O czerniaku skóry”.
  6. Realizacja programu zdrowotnego: „Wybierz życie, pierwszy krok”.

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OLIMPIADY:

W dniu  2 października odbyła się w naszej szkole kolejna VII edycja „Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym Człowieka”. W tym roku szkolnym poszerzono zakres materiału o problematykę zaburzeń odżywiania wśród dzieci i młodzieży.

W olimpiadzie wzięło udział aż 31 uczniów. Spośród nich wyłoniono 3 uczniów, którzy zdobyli najwięcej punktów.

W dniu 18 października uczniowie wezmą udział w olimpiadzie powiatowej.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów, a Was drodzy uczestnicy zapraszamy za rok.

Organizatorzy:

Pedagog szkolny: mgr Anna Pochopień

Nauczyciele: mgr Anita Talik – Orłowska

mgr Elżbieta Gorgoń

mgr Edyta Firszt

 

KOMUNIKAT – SPOTKANIE PROFILAKTYCZNE DLA MŁODZIEŻY

W dniu 2 października 2018r. odbyło się spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas pierwszych z dr Januszem Wyrwalskim na temat: „Substancje psychoaktywne  - ich wpływ na organizm człowieka”.

Organizatorem całego przedsięwzięcia była Inspekcja Sanitarna w Żywcu.

W programie spotkania, oprócz prelekcji odbyły się ćwiczenia przy użyciu specjalnych okularów, które po założeniu powodują zmiany w widzeniu świata rzeczywistego.

Spotkanie dostarczyło bogatej wiedzy na temat zagrożeń wynikających z sięgania po substancje psychoaktywne, młodzież z wielkim zainteresowaniem uczestniczyła w spotkaniu.

Dziękujemy dr Januszowi Wyrwalskiemu za spotkanie i ciekawy przekaz wiedzy do młodzieży. Życzymy sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym, licząc na dalszą współpracę.