To była wspaniała lekcja historii, a uczniowie już nie mogą się doczekać kolejnej edycji. Osądźcie sami jak nam się to udało, oglądając zdjęcia, na których czas w Budowlance się cofnął.

Dnia 8.02.2019 r. odbyło się Święto Patrona Szkoły Armii Krajowej, które jak zwykle obchodzimy w ZSB-D uroczyście.  Tematami przewodnimi tegorocznego święta były bunkier i dworzec kolejowy okresu wojennego. Zorganizowane zostały dwa konkursy o takiej tematyce – konkurs plastyczny, na który wpłynęło 156 prac, oraz konkurs klasowy na wystrój sal lekcyjnych.

Już od momentu wejścia do szkoły czuć było minioną epokę i niesamowitą atmosferę. Tu i ówdzie przechodzili żołnierze, partyzanci i ludzie cywilni jak z okresu międzywojennego, zarówno uczniowie jak i nauczyciele pomysłowo przebrani. Sale zmieniły się w dworce kolejowe, okopy i bunkry. Widać było olbrzymie zaangażowanie i nieprawdopodobną kreatywność uczniów, którzy przedstawiali również scenki związane z wystrojem swoich sal.

Na zakończenie tego niesamowitego dnia na sali gimnastycznej odbyła się w blasku świec Wieczernica Patriotyczna, podczas której nauczyciele wspólnie z uczniami recytowali poezję i śpiewali pieśni patriotyczne. 

 

Święto patrona naszej szkoły obchodzimy 14 lutego 1942 r. gdyż tego dnia  oficjalnie zaczęła funkcjonować nazwa „Armia Krajowa”.  Nazwa-symbol, nazwa obejmująca niemal całokształt wysiłku zbrojnego polskiej konspiracji. 

14 lutego 1942 r. do Kraju dotarła depesza, w której Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, rozkazywał:


  Dnia 14 lutego 1942 r.  Kalina

W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy

2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]
Naczelny Wódz
Sikorski
Generał broni


ŻRÓDŁO