Z okazji 15-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej,

w którym wzięli udział członkowie Szkolnego Klubu Europejskiego z naszej szkoły. Konkurs miał miejsce 4 marca 2019r w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Józefa Piłsudskiego w Żywcu.  Celem Konkursu była popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, promowanie integracji europejskiej, a także rozbudzanie zainteresowań tematyką funkcjonowania Unii Europejskiej wśród uczniów.

Joanna Czajewska, Karolina Łysoń, Dominik Kita i Arkadiusz Świder wraz z innymi uczestnikami Konkursu napisali najpierw test a następnie wzięli udział w prezentacji dotyczącej Unii Europejskiej. Spotkanie zakończyło wspólnym zdjęciem uczniów i nauczycieli z różnych szkół naszego powiatu.