Zapraszamy na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe. Rekrutacja już trwa! 

1. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

2. Kursy są całkowicie bezpłatne i przygotowują do potwierdzenia kwalifkacji egzaminem państwowym.

3. Warunkiem rozpoczęcia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów.

4. Szczegółowych informacji udziela p. A. Kosela (pok. 105) w godz. 8:00-14:30.

5. Dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie uczniowskim (pok. 105) do 16 sierpnia 2019r.

kursy zawodowe850