Kandydaci  do  klas pierwszych Technikum (wszystkie zawody) oraz Branżowej Szkoły I stopnia – zawód stolarz i fryzjer (zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych) - (absolwenci po szkole podstawowej i po gimnazjum) proszeni są o odbiór skierowań do medycyny pracy

od dnia 11 lipca 2019r. (sekretariat uczniowski – pokój 102).

Badania należy wykonywać w Przychodni Medycyny Pracy, Żywiec, ul. Piłsudskiego 50 (k/komisariatu policji)

 w terminie 16 lipca - 2 sierpnia 2019r.; w godz. 800 - 1300

(ostateczny termin - 23 sierpnia 2019 r.)

Dokumenty potrzebne do badań:

- ksero karty bilansowej z gimnazjum lub szkoły podstawowej

- karta zdrowia

Orzeczenia lekarskie oraz kartę zdrowia należy dostarczyć do szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jest to warunek podjęcia nauki w klasie pierwszej.