Zgodnie z decyzją ogłoszoną przez Premiera w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych informujemy, że:

  • Wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą zawieszone na 2 tygodnie, począwszy od 12 marca br. (do 25 marca 2020r.). Również zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne odbywające się w warsztatach stolarskich, pracowni fryzjerskiej, pracowni mody, w pracowni arch. krajobrazu, itd.);
  • Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • Od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Jak będą wyglądały kolejne dni?

-         Prosimy każdego dnia sprawdzać wiadomości na e-dzienniku.

-         Nauczyciele będą przesyłać dla uczniów materiały do samodzielnej nauki w domu, wykorzystując do tego e-dziennik i platformę Office. O szczegółach będziemy informować przez e-dziennik.

 

Szczegóły:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach