W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia,
będący młodocianymi pracownikami, są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.