Ogólna informacja o dacie i godzinie  egzaminu zawodowego oraz  WYKAZ PRZYBORÓW

 Dokładne informacje (listy zdających) zostaną przesłane bezpośrednio do zdających za pośrednictwem wychowawców.

WYKAZ PRZYBORÓW NA EGZAMIN

harm ez k211