KOMUNIKATY

informacje www

Korzystając z internetu w czytelni nie zapominajcie o wpisaniu swych danych do zeszytu, który znajduje się na ladzie w wypożyczalni.

Prosimy czytać wszelkie komunikaty, które wieszamy na drzwiach biblioteki. Dotyczą wystaw książkowych, konkursów czytelniczych, w których możecie wziąć udział.

Możecie skorzystać u nas z Kącika Maturzysty (informacje o rekrutacji na wyższe uczelnie) i z Kącika Zdrowia (informatory, ulotki dotyczące profilaktyki zdrowotnej).

Zwracajcie uwagę na wystawy książek, plakatów i ulotek, które organizujemy!

W gablocie biblioteki na drugim piętrze znajdziecie wiadomości dotyczące samokształcenia.

Prosimy o wchodzenie do biblioteki wyłącznie w obuwiu zmiennym!

Przygotowaliśmy spisy bibliograficzne książek z dziedziny pedagogiki i psychologii. Mogą służyć nauczycielom, uczniom i rodzicom. Zapraszamy do korzystania!

Plansza statystyczna ukazuje stan czytelnictwa poszczególnych klas. O szczegóły pytajcie bibliotekarzy.

Prosimy – wybierzcie w każdej klasie łącznika bibliotecznego, który będzie z nami w stałym kontakcie.

Co roku, pod koniec maja i w czerwcu należy oddać wszystkie pożyczone książki na okres wakacji. W nowym roku szkolnym możecie wypożyczać od nowa.

Czytajcie książki! Uzupełnieniem naszych zbiorów są książki z Biblioteki Miejskiej w Żywcu, z którą współpracujemy. Nowy budynek Biblioteki wygląda imponująco. Przekonaj się sam! Zachęcamy też do zwiedzania Muzeum Miejskiego w naszym mieście. To świetny sposób spędzenia wolnego czasu i poszerzenia wiedzy!

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

regulamin wypożyczalni www

1. Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

2. Wypożyczanie zbiorów odbywa się od września do końca maja. Na początku czerwca każdego roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki muszą być oddane do biblioteki.

3. Do wypożyczalni wchodzi się w obuwiu zmiennym, bez jedzenia.

4. W bibliotece należy zachować spokój i ciszę.

5. Każdy czytelnik ponosi odpowiedzialność za książki, które wypożyczył. Za książkę zagubioną lub zniszczoną należy zakupić taką samą lub inną o wartości ustalonej z bibliotekarzem.

6. Książki pożycza się wyłącznie na kartę ze swoim nazwiskiem.

7. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca.

8. Uczniowie klas maturalnych i przygotowujący się do konkursów i olimpiad mogą wypożyczyć większą ilość książek, po konsultacji z bibliotekarzem.

9. Wyjątkowo cenny lub pojedynczy egzemplarz książki z danego przedmiotu wypożycza się na miejscu lub na krótki czas, po ustaleniu z bibliotekarzem.

10. Czytelnicy mogą korzystać z księgozbioru bezpośrednio z półek.

11. Zbiory specjalne, czyli kasety tv, płyty CD, komputerowe programy edukacyjne wypożyczane są nauczycielom.

12. Uczeń rezygnujący z nauki w naszej szkole jest zobowiązany oddać wszystkie pożyczone zbiory.

13. Nauczyciel kończący pracę w naszej szkole jest proszony o oddanie pożyczonych zbiorów.

14. Czytelnicy powinni szanować sprzęt szkolny i zachowywać się kulturalnie.

15. Maturzyści zobowiązani są oddać wszystkie pożyczone zbiory do dnia otrzymania świadectwa ukończenia naszej szkoły w kwietniu.

16. Informacje o godzinach otwarcia biblioteki podane są obok drzwi wejściowych.

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dnia 13.09.2007 roku.

 

REGULAMIN CZYTELNI

regulamin czytelni www

1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.

2. Do czytelni należy wchodzić w obuwiu zmiennym, bez jedzenia i picia.

3. W pomieszczeniu należy zachować ciszę.

4. Ze zbiorów czytelni - słowników, encyklopedii, dokumentów szkolnych i czasopism korzystamy na miejscu.

5. Zbiory są udostępniane czytelnikom za pośrednictwem bibliotekarza.

6. W razie pilnej potrzeby można wypożyczyć do domu czasopismo, po wpisaniu danych ucznia do zeszytu i ustaleniu terminu zwrotu.

7. Czytelnik ponosi odpowiedzialność za zbiory, z których korzystał w czytelni.

8. Uczniowie korzystający z komputerów i internetu proszeni są o wpisanie swoich danych personalnych do zeszytu znajdującego się na ladzie w wypożyczalni.

9. Z komputerów należy korzystać w celach edukacyjnych.

10. W czasie odbywających się w czytelni lekcji nie można korzystać z internetu.

11. Klasy mające lekcje w czytelni zobowiązane są wchodzić po dzwonku kończącym przerwę, pod opieką nauczyciela.

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Ppedagogiczną dnia 13.09.2007 roku.

 

CZYTELNICTWO

statystyka

 

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 wypożyczono ogółem 2734 książki dla uczniów.

Wypożyczalnię odwiedziło  1843 osób.

Czytelnię odwiedziło  2726 osób.

Klasy najlepiej czytające: IV BT, IV KT, III KT, II KT, I KT, III CT, IV CT, I BT.

 

Życzymy miłych wakacji a od września zapraszamy do dalszego korzystania z naszych zbiorów!