AFORYZMY I WIERSZE O KSIĄŻKACH

wiersze i aforyzmy 1 www

AFORYZMY

A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał kiedy tylko możesz.
M. Rej

Człowiek kochający książki jest bogatszy od innych.
R.W. Emerson

Jako też kto czyta, tak potem i prawi.
A. Naruszewicz

Pod postacią drukowanego słowa myśl ludzka jest bardziej niż kiedykolwiek niezniszczalna, jest lotna, nieuchwytna, wieczna.
W. Hugo

Książka przezwycięża mijanie.
E. Zegadłowicz

Czytanie to najlepszy sposób uczenia się.
A. Puszkin

Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia jakbym spotkał nowego przyjaciela.
J.W. Goethe

Książka to duchowy testament, jaki przekazuje jedno pokolenie drugiemu.
A. Herzen

Dobre odczytaj i kończ w sobie.
C.K. Norwid

Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.
Cicero

Którzyciem siedzą z księgami, nie mogą być nigdy sami.
Biernat z Lublina

Przy pomocy książek wielu ludzi staje się uczonymi nawet poza szkołą, bez książek zaś nikt nie wykształci się nawet w szkole.
J.A..Komeński

Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się albo czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra.
H. Sienkiewicz

Dzieło mówi samo za siebie, jeśli ma do kogo.
S.J. Lec

Dzięki książkom na każde nasze zawołanie obcuje z nami elita intelektualna świata.
M. Wańkowicz

Książki to swoista witamina naszego narodu.
J. Iwaszkiewicz

Obrazy ludzkich umysłów i wiedzy zostają w książkach, czas im nie szkodzi, wciąż się odnawiają.
F. Bacon

WIERSZE

Zbigniew Herbert - Epizod w bibliotece.


Jasna dziewczyna pochyliła się nad wierszem
Ostrym jak lancet ołówkiem przenosi na białą kartkę słowa
i zamienia je na kreski, akcenty, cezury.
Lament poległego poety wygląda teraz
jak salamandra objedzona przez mrówki.
Kiedy nieśliśmy go pod ostrzałem, wierzyłem,
że jego ciepłe jeszcze ciało zmartwychwstanie w słowie.
Teraz, kiedy widzę śmierć słów, wiem, że nie ma granicy rozkładu.
Pozostaną po nas w czarnej ziemi rozrzucone głoski.
Akcenty nad nicością i prochem.

 

Anna Kamieńska - Biblioteka.

Dziś pułap strychu, gdzie książki mi mokły pod oknem,
o światła biblioteki się oparł.

Bo kiedy zamknę tu oczy, spada u nas rzęsisty deszcz
i ćmi słomiane gwiazdy.

Umarłych rąk babki gest ożywa podnoszący modlitwy
z dalekiej drukarni chrzęstu.

I rośnie mi ojca stół po obiedzie starty porządnie
z barszczu, z chleba okruszyn.

Jak dziecko, gdy samolot zobaczy w górze i palcem
ściąga niebo ku źrenicy.

Wołam książki, odwijam z zapóźnionych gazet,
z nieuprzejmych kurzów biblioteki.

Jak mało mnie wspiera zatopionego w szeleście:
głos nauczyciela, gdy mówi.

A w izbie zimnej mróz pisze na szkle i w narożnej desce
pracowity chroboce robak...

 

Czesław Miłosz - Ojciec w bibliotece.

Wysokie czoło, a nad nim zwichrzone
Włosy, na które słońce z okna pada.
I ojciec jasną ma z puchu koronę,
Gdy wielką księgę przed sobą rozkłada.

Szata wzorzysta jak na czarodzieju,
Zaklęcia głosem przyciszonym mruczy.
Jakie są dziwy co w księdze się dzieją,
Dowie się kogo Bóg czarów nauczy.

 

Leopold Staff - Czytelnicy.

Zmierzchem, gdy gaśnie blask słonecznej kuli,
Nad brzegiem wody, gdzie drzew widma mdleją,
Marzy młodzieniec spragnioną nadzieją
Całując karty powieści o Julii.

I gdzieś o setki mil, parku aleją
Krocząc samotnie dziewczyna najczulej
Tę samą księgę do swej piersi tuli,
Szepcząc z słodyczą oddania: ''Romeo!''.

Ta sama książka, chwila i tęsknota
Otwarła duszom ich miłości wrota...

 

Jan Kasprowicz - Nad książką nachylony.

Nad książką nachylony,
Ni jednej nie widzę zgłoski,
A słucham jedynie, czy stamtąd
Szum nie zaleci boski...

wiersze i aforyzmy 2 www

CZYTAĆ CZY NIE CZYTAĆ?

image001

„CZYTAĆ CZY NIE CZYTAĆ? - OTO JEST PYTANIE.”

Pytanie pozornie proste, ale nasuwające na myśl wiele wątpliwości, szczególnie nauczycielom-bibliotekarzom. „Książka”, „czytanie” to słowa oczywiste, a jednak wiąże się z nimi w praktyce szkolnej wiele problemów. Moje doświadczenie zawodowe pokazuje, że przez ostatnie lata narasta wokół czytelnictwa wiele niechęci ze strony młodzieży. Czytają coraz mniej, internet coraz częściej zastępuje im książkę. Wynika to z moich obserwacji, rozmów z uczniami i statystyk czytelniczych. Czytelnia w mojej bibliotece jest pełna uczniów, chcących skorzystać z internetu. Gdy czasem zadaję im pytanie, czy może nie wybraliby sobie jakiejś ciekawej książki, przecząco kręcą głowami. Oczywiście nie dotyczy to całej młodzieży, mam wielu dobrych czytelników, odwiedzających mnie regularnie. Sądzę jednak, że problem „ucieczki od książki” narasta. Powodów jest wiele. Wymienię choćby niektóre z nich:

1.SWOBODNY DOSTĘP DO INFORMACJI Z INTERNETU.

Nie widzę nic złego w korzystaniu z internetu, bo sama to robię. Chodzi jednak o znalezienie właściwej proporcji pomiędzy książką a internetem. Często przekonuję uczniów, że materiałów potrzebnych im do szkoły należy szukać w pierwszej kolejności w podręcznikach, innych książkach, czasopismach, katalogach, a potem winni sięgać do internetu, by uzupełnić treści lub odnaleźć nowe. Często podaję więc młodzieży powody, dla których powinno się w życiu obcować z książką. Książka naukowa ma tę przewagę nad internetem, że treści w niej zawarte są zawsze sprawdzone naukowo, rzetelne, przekazane zgodnie z faktami.

Co do internetu mogą rodzić się wątpliwości. Obok solidnej wiedzy, sprawdzonych wiadomości i ogromnej ilości świetnie podanych informacji uczeń może odnaleźć fakty nie do końca zweryfikowane, nie mówiąc już czasem o stronie językowej (błędy ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne i inne osób piszących).

Jestem więc zwolenniczką umiejętnego godzenia w życiu obu źródeł wiedzy- książek i internetu. W szkole daję pierwszeństwo książce.

2. BRAK DOBRYCH WZORCÓW CZYTELNICZYCH.

Książka widziana w rękach rodziców jest najlepszą zachętą. Rodzice czytający stanowią wzór do naśladowania dla młodego człowieka, ukazują sposób postępowania, życia, rozwoju Najlepiej, jeśli dzieje się tak od najwcześniejszych lat życia dziecka i łączy się z głośnym czytaniem bajek, wierszy, opowiadań. Brak takich zachowań ze strony rodziców może również przyczynić się do unikania książki przez dziecko w przyszłości.

3.TRUDNE WARUNKI MATERIALNE MŁODZIEŻY.

We współczesnym świecie częstym powodem niechęci do książki jest jej niedostępność finansowa. Wiele osób, szczególnie młodych nie stać na nowe książki, choć przebogata oferta nowości wydawniczych kusi każde oko. Jedynym rozwiązaniem jest wówczas zapisanie się do biblioteki: szkolnej, gminnej, publicznej. Najlepiej do kilku naraz, co zwiększa szansę otrzymania upatrzonej książki. . .

4.BRAK MOTYWACJI DO CIĄGŁEGO ROZWOJU.

Kolejnym możliwym powodem niechęci do książki jest brak motywacji młodego człowieka do rozwoju własnej osobowości. Nieraz dostrzegam obojętność wobec obowiązków szkolnych, wobec solidnej nauki. Częściowo jest to umotywowane trudnymi dla młodzieży czasami, brakiem perspektyw na dalsze życie (zdobycie ciekawej i dobrze płatnej pracy, mieszkania, uniezależnienie się od rodziców itd.). W głowie wielu młodych ludzi rodzi się wątpliwość, po co się starać? W praktyce szkolnej próbujemy przełamywać tę niechęć, ukazywać sens uczenia się, pogłębiania wiedzy i umiejętności. Nauka otwiera przecież drzwi do kariery życiowej człowieka- zawodowej i prywatnej. Częstym powodem niechęci do samorozwoju jest też uczestnictwo w kulturze masowej, szeroko dostępnej, kontakt ze środkami masowego przekazu, którym poświęca się czas kosztem czytania.

5.BRAK ZNAJOMOŚCI ZASAD SZYBKIEGO CZYTANIA.

Aby sprawnie czytać, trzeba najpierw opanować technikę szybkiego czytania. Każdy młody człowiek może nad nią popracować po to, by kontakt z książką był przyjemnością, a materiał z podręczników został opanowany przez ucznia w stopniu pozwalającym zdobywać mu pozytywne oceny. Słaba technika czytania zniechęca do nauki. Pracując nad nią pamiętajmy, że w każdej bibliotece (w tym w szkolnej) znajduje się zestaw podręczników samokształceniowych, które umożliwią pracę nad sobą, Każdy bibliotekarz poradzi też, co trzeba robić, by usprawnić czytanie.

Reasumując, czytanie książek daje człowiekowi:

- rzetelną wiedzę,

- poprawność językową (tekst pisany uczy ortografii, gramatyki, interpunkcji itd.),

- ogładę i kulturę (człowiek oczytany łatwiej nawiązuje kontakty z innymi ludźmi),

- wzorce wychowawcze,

- rozwój inteligencji,

- relaks, odpoczynek od codzienności,

- przeżycia estetyczne i wzruszenia,

- możliwość realizacji w wymarzonym zawodzie,

- szansę na wyrobienie sobie własnych poglądów i przekonań,

- możliwość rozwiązania swoich problemów(wzorując się na pozytywnych bohaterach).

To tylko niektóre korzyści płynące z czytania. Na zadane przeze mnie pytanie: „Czytać czy nie czytać” odpowiedź brzmi: czytać dużo, coraz więcej, przekazywać miłość do książki najmłodszym i tym, którzy nie zaznali jeszcze jej „smaku” w swoim życiu.

Anna Lubińska

Nauczyciel-bibliotekarz Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu (Styczeń 2009)

image003

 

ZALETY CZYTANIA KSIĄŻEK

ksiazka infografika1

NIEZWYKŁE FAKTY O KSIĄŻKACH

Uwielbiacie czytać? Pochłaniacie z zapartym tchem fascynujące opowieści, które zrodziły się w wyobraźni pisarza, ale czy znacie historie i ciekawostki, które stoją za naszymi ulubionymi tomiszczami?

Przedstawiamy Wam 25 niezwykłych faktów o książkach…

1. Pierwotna książka przybierała formę  długiej wstęgi nawiniętej na dwa drążki. Były to tzw. zwoje papirusowe. Pierwsze zwoje datuje się na IV tysiąclecie p.n.e.

2. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój.

3. Pomysłodawcą książki był ponoć Juliusz Cezar. To on wpadł na pomysł, żeby zamiast zwijać papirus, składać go na dwie części.

4. Najmniejsza, wydana na świecie książka to "Stary król Cole". Wielkość książki to 1mm x 1mm, a nakład wynosił 85 egzemplarzy.

5. Największa książka świata mierzy 2,74 x 3,07m  i waży 252,6 kg. Wydano ją w Denver w 1976 roku.

6. Najdroższa książka świata to "The Birds of America" (Ptaki Ameryki) autorstwa Johna Jamesa Audubona. Sprzedano ją za 8 802 500 dolarów.

7. Najdroższa, polska książka to "O obrotach sfer niebieskich"  Mikołaja Kopernika z 1566 roku. Jej drugie wydanie kosztowało 103 tys. złotych.

8. Najdłuższa książka świata to "Tu-sza-czi-czeng". To chiński słownik, który ma 5020 tomów, a każdy z tomów liczy sobie 170 stron.

9. Żeby wydrukować 100 kartek książki, potrzeba od 2 do 3 drzew.

10. W Japonii jest specjalne słowo, które określa manię kupowania książek, których nie ma zamiaru się przeczytać (dziwne…). To słowo to „tsundoku”.

11. „Bibliosmia” to z kolei słowo, które w języku angielskim oznacza zamiłowanie do wąchania starych książek.

12. To zaskakujące, ale strony w książkach zaczęto numerować dopiero w XVI wieku, a przecinki w tekstach pojawiły się dopiero na przełomie XV i XVI wieku.

13. Pierwsza książka, która została napisana z pomocą maszyny do pisania to „Przygody Tomka Sawyera”.

14. Trzy najbardziej poczytne książki w historii ludzkości to: Biblia, Czerwona książeczka Mao Tse-Tunga i seria o Harrym Potterze.

15. Kto jest światowym rekordzistą w liczbie napisanych książek? Polak! Mowa o Józefie Ignacym Kraszewskim (żyjący w latach: 1812 – 1887), który napisał ponad 600 powieści.

16. Do miana najdziwniejszej książki świata może pretendować „Сodex Seraphinianus”. Tytuł ujrzał światło dzienne w latach 70. XX wieku. Autor – Włoch Luigi Serafini napisał to dzieło w wymyślonym przez siebie języku. Książka jest formą encyklopedii opisującej świat, który nie istnieje.

17. Najbardziej zapaleni czytelnicy mieszkają w Indiach. Hindusi poświęcają na czytanie średnio ponad 10 godzin tygodniowo.

18. W Japonii wydrukowano zapachową książkę kucharską. Żeby poznać aromat danej potrawy, pociera się kartkę nadgarstkiem.

19. Franz Kafka w swoim testamencie nakazał spalenie swoich utworów. Jego wola nie została spełniona i dzięki temu możemy czytać takie dzieła jak: „Proces”, „Ameryka” czy „Zamek”.

20. Agatha Christie w swoich książkach często używa medycznej terminologii. Okazuje się, że pisarka podczas obu wojen światowych pracowała w… aptece.

21. „Harry Potter” jest książką, która w Stanach Zjednoczonych jest najczęściej zgłaszana jako „obrażająca uczucia religijne”.

22. Analfabetyzm to nadal aktualny problem. 1 na 5 dorosłych osób na świcie nie potrafi czytać.

23. J.R.R. Tolkien napisał „Władcę pierścieni” na maszynie, używając tylko dwóch palców.

 24. „Alicja w Krainie Czarów” została zakazana w Chinach, ponieważ cenzurze nie spodobały się mówiące zwierzęta…

25. Tylko 2% z wydawanych corocznie na świece 1,2 miliona książek sprzedaje się w większym nakładzie niż 5 tysięcy egzemplarzy.

CZYM OBDAROWAĆ MOLA KSIĄŻKOWEGO?

Agnieszka Kalus, blogerka, autorka czytambolubie.com

Na pewno nie książkami! Tych ma dużo. Łatwo zdublować tytuły lub podarować mu książkę, której nigdy nie przeczyta. Co zatem kupić osobie zakochanej w czytaniu? Najlepiej jakiś gadżet związany z jego pasją. Oto kilka podpowiedzi.

image002

Prezenty, fot. Agnieszka Kalus

Nie ma czytania bez popijania herbaty, kakao czy kawy. Najlepiej w odpowiednim kubeczku, czyli takim, który idealnie pasuje do osoby nałogowo czytającej i kolekcjonującej książki. Kubek Mola Książkowego ucieszy każdego czytelnika. Ten dostępny jest w sklepie Spod Lady.

image003 copy

Kubek Spod Lady, fot. Agnieszka Kalus

Przy okazji zakupu kubka możecie również zadbać o wygodę swojego ulubionego mola. Na pewno każdego ucieszy poduszka, którą wymości swój fotel do czytania. Ta na zdjęciu, w stylu retro, inspirowana jest logiem "Domu Książki".

image004

Poduszka Spod Lady, fot. Agnieszka Kalus

Warto zatroszczyć się o coś do podjadania w czasie lektury. Miętówki smakują niemal wszystkim. A jeśli kupicie te w metalowych puszeczkach z cytatami z klasyków, na pewno będzie to strzał w dziesiątkę. W Sklepie z Cytatami dostaniecie też wiele innych drobiazgów nawiązujących do literatury.

image005

Miętówki ze Sklepu z Cytatami, fot. Agnieszka Kalus

Ci, którzy czytają, lubią sobie czasem coś zanotować - a to trafny cytat z książki, a to swoje przemyślenia. Notes na złote myśli nie może być byle jaki, a powinien cieszyć oko. Oto jedna z propozycji dostępnych na rynku. Spodoba się również starszym czytelniczkom.

image006

Notes, fot. Agnieszka Kalus

Czytelnicy lubią manifestować swoje hobby nie tylko pokazując się tu i ówdzie z książką. Modny, niepowtarzalny t-shirt ucieszy starszych i młodszych. Możecie więc pomyśleć o zakupie gotowej koszulki z motywem książkowym. Jednak więcej frajdy sprawi obdarowanemu wdzianko z unikalnym, bo zaprojektowaną przez was grafiką. Nadruk na tkaninach zlecić można w wielu punktach online i stacjonarnie.

image007

T-shirt, fot. Agnieszka Kalus