29 sierpnia 2018r.

 

Słuchacze KKZ B.30

Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 zostały zaplanowane na weekend 21-23 września.

Terminy zajęć:

21-23.09.2018

05-07.10.2018

19-21.10.2018

16-18.11.2018

30.11-02.12.2018

Szczegółowy harmonogram można pobrać TUTAJ

 

Zakończenie KKZ w kwalifikacji B.30 - 02.12.2018r.

 

 

-------------------------------------------

11.05.2018r.

Szanowni Państwo, Słuchacze KKZ w kwalifikacji B.30

Informujemy, że w wyniku połączenia grup zajęcia z przedmiotu Pracownia Kosztorysowania będą w harmonogramie oznaczone jako PK.

 

Aktualny harmonogram zajęć można pobrać TUTAJ

 

PRAKTYKA ZAWODOWA

Przypominamy, że w celu zaliczenia praktyki należy:

  • złożyć WNIOSEK do dyrektora o skierowanie na praktykę. Na jego podstawie zostanie przygotowana umowa o praktykę, którą należy podpisać w zakładzie pracy i jeden egzemplarz dostarczyć do szkoły;
  • po odbyciu praktyki przedstawić oryginał zaświadczenia o odbytej praktyce zawodowej zgodnie ze WZOREM. Zaświadczenie powinno być podpisane przez osobę, .która podpisała umowę o odbycie praktyki - reprezentanta pracodawcy.

UWAGA!

Istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku odbycia praktyki zawodowej w całości. W tym celu słuchacze, którzy:

1. uzyskali dyplom technika budownictwa, technika drogownictwa lub technika dróg i mostów kolejowych lub równoważny

lub

2. przedłożą ZAŚWIADCZENIE wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym mają odbyć praktykę zawodową okresu co najmniej 1 miesiąca

składają do dyrektora szkoły WNIOSEK  w terminie do 30 czerwca br.