JAK UNIKAĆ KONFLIKTÓW Z RODZICAMI I NIE TYLKO Z RODZICAMI

Dotrzymuj złożonych obietnic.Wypełniaj swoje obowiązki.Mów prawdę.Pracuj nad swoim charakterem.Panuj nad formami wyrażania gniewu (staraj się zachowywać spokój).Zawsze szukaj porozumienia i nie odwracaj się od ludzi proponujących Ci dialog - rozmawiaj.Nie żałuj swojego czasu dla innych.Kiedy coś zrobiłeś Ľle lub wyrządziłeś komuś krzywdę, przyznaj się, przeproś i napraw.Kiedy ktoś wyrządził Ci krzywdę, wybaczaj.Nie ulegaj zniechęceniu, frustracji i poczuciu bezsensu.Nie zniechęcaj się poczuciem winy z powodu własnych niepowodzeń i błędów.Nie potępiaj ludzi.Miej "zdrowe" poczucie humoru. Naucz się żartować z samego siebie.