Termin

Wydarzenie

2.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
20.09.2018 Spotkanie z rodzicami – sprawy organizacyjne, spotkanie z dyrekcją rodziców uczniów klas pierwszych oraz maturalnych ws. egzaminów zewnętrznych
12.10.2018 Dzień Nauczyciela – uroczysta akademia, ślubowanie uczniów klas pierwszych
1.11.2018 Wszystkich Świętych – dzień wolny
2.11.2018 Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wyznaczony przez dyrektora (dla uczniów klas technikum i branżowej szkoły I stopnia)
9.11.2018 Akademia z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
15.11.2018 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
20-22.11.2018 Próbna matura z OPERONEM
do 21.12.2018 Wystawienie przewidywanych ocen na półrocze
21.12.2018 Wigilie klasowe, jasełka szkolne
22.12.20181.01.2019 Ferie świąteczne
10.01.2019 Egzamin zawodowy (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)
11.01.2019 Wystawienie klasyfikacyjnych ocen półrocznych
11.01.2019 Zakończenie pierwszego półrocza
17.01.2019 Spotkanie z rodzicami
18.01.2019 Święto Szkoły
09.02.2019 – 24.02.2019 Ferie zimowe
21.03.2019 „Dzień Talentów” - występy uczniów, wystawy, prezentacje
5.04.2019 Wystawienie przewidywanych ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
8.04.2019 Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych – informacje o wynikach w nauce, przewidywanych ocenach
17.04.2019 Wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
18.04.2019 – 23.04.2019 Ferie wielkanocne
26.04.2019 Pożegnanie klas maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły
29.04.2019 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i branżowej szkoły I stopnia – informacje o postępach w nauce
1.05.2019 Święto 1 Maja
2.05.2019 Dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
3.05.2019 Święto Konstytucji 3. Maja
6.05.2019

Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum

i branżowej szkoły I stopnia)

7.05.2019

Pisemny egzamin maturalny z matematyki (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum

i branżowej szkoły I stopnia)

8.05.2018

Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum

i branżowej szkoły I stopnia)

do 31.05.2019 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
3.06.2019 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i branżowej szkoły I stopnia – informacje o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych
14.06.2019 Wystawienie ocen rocznych i końcowych
17.06.2019 Dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tylko dla uczniów technikum
18.06.2019 Egzamin zawodowy (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów technikum)
20.06.2019 Boże Ciało
21.06.2019 Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rozdanie świadectw
22.06.2019 – 1.09.2019 Wakacje