Termin Wydarzenie
2.09.2019 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
19.09.2019 Spotkanie z rodzicami  uczniów klas pierwszych 
24.09.2019 Spotkania z rodzicami uczniów klas wyższych  – sprawy organizacyjne, spotkanie z dyrekcją rodziców uczniów klas  maturalnych ws. egzaminów zewnętrznych
14.10.2019 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klas pierwszych
1.11.2019 Wszystkich Świętych – dzień wolny od nauki
 11.11.2019 Święto Niepodległości – dzień wolny od nauki
14.11.2019 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas
listopad 2019 Przegląd Twórczości Uczniowskiej
do 13.12.2019 Wystawienie ocen z przedmiotów zawodowych dla uczniów klas czwartych technikum
do 20.12.2019 Wystawienie przewidywanych ocen na półrocze
20.12.2019 Wigilie klasowe, jasełka szkolne
21.12.2019 – 1.01.2020 Ferie świąteczne
6.01.2020 Trzech Króli – dzień wolny od nauki
10.01.2020

Egzamin zawodowy (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)

Zakończenie I półrocza

6.01.2020 Trzech Króli - dzień wolny
10.01.2020 Zakończenie pierwszego półrocza
13.01-2020 - 26.01.2020 Ferie zimowe
28.01.2020 Spotkanie z rodzicami
14.02.2020 Święto Szkoły
9.03.2020 Konsultacje dla rodziców uczniów klas maturalnych
 23.03.2020  Dzień Języków Obcych w ZSB-D
30.03.2020 Wystawienie przewidywanych ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
6.04.2020 Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych – informacje o wynikach w nauce, przewidywanych ocenach
17.04.2020 Wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas maturalnych
9.04.2020 – 14.04.2020 Ferie wielkanocne
22.04.2020 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i branżowej szkoły I stopnia – informacje o postępach w nauce
24.04.2020 Pożegnanie klas maturalnych, rozdanie świadectw ukończenia szkoły
1.05.2020 Święto 1 Maja - dzień wolny od nauki
4.05.2020 Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)
5.05.2020 Pisemny egzamin maturalny z matematyki (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)
6.05.2020 Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)
do 29.05.2020 Wystawienie przewidywanych ocen rocznych
4.06.2020 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I, II, III technikum i branżowej szkoły I stopnia – informacje o przewidywanych ocenach rocznych i końcowych
11.06.2020 Boże Ciało
12.06.2020 Dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia
22.06.2019 Klasyfikacyjna rada pedagogiczna
23.06.2019 Egzamin zawodowy (dodatkowy wyznaczony przez dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia)
26.06.2020 Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rozdanie świadectw
27.06.2020 – 31.08.2020 Wakacje