UWAGA!

  1. Pani J. Ostrowska organizuje wycieczkę do Grecji pn. "Śladami architektury". Planowany termin 01-09. 06. 2018r. W programie między innymi Ateny, Delfy, Saloniki i Olimp. Osoby zainteresowane proszone są o bezpośredni kontakt z panią profesor Ostrowską.

 

  1. Zarządzenie dyrektora szkoły ws. dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

 

Zarządzenie Nr 9/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Budowlano – Drzewnych

im. Armii Krajowej w Żywcu

z dnia 29 września 2017r.

 

 w sprawie: ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603) ustalam w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas technikum i branżowej szkoły I stopnia:

-        11 stycznia 2018r. (czwartek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        2 maja 2018r. (środa) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        4 maja 2018r. (piątek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        7 maja 2018r. (poniedziałek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        8 maja 2018r. (wtorek) - dla uczniów technikum;

-        1 czerwca 2018r. (piątek) - dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia;

-        19 czerwca 2018r. (wtorek) - dla uczniów technikum.

 

Ewa Kaplyta

Dyrektor ZSBD im. Armii Krajowej w Żywcu