12 stycznia, w siedzibie PCK w Bielsku-Białej odbył się rejonowy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką, organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. Hasło tegorocznej XXXI edycji brzmiało „Ruch, energia, zdrowa dieta”.

Celem Olimpiady było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, promocja nawyków zdrowego odżywiania, ruchu i higieny oraz dbania o środowisko naturalne poprzez m.in. kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych i proekologicznych oraz pogłębianie wiedzy uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie i środowisko naturalne.

W etapie rejonowym wzięło udział 9 szkół ponadpodstawowych rejonu bielskiego i żywieckiego.

Podczas etapu rejonowego Olimpiady uczestnicy (zwycięzcy z etapu szkolnego) mieli za zadanie poprawnie rozwiązać test pisemny składający się z 40 pytań testowych, dotyczący m.in. zdrowego odżywiania, zawartości różnych składników odżywczych w naszej diecie.

Przygotowywana przez p. Alinę Adamczyk uczennica klasy 4fT Martyna Hałasek, która w brawurowy sposób pokonała przeciwników na etapie szkolnym,  na etapie rejonowym, po wyrównanej walce zajęła zaszczytne III miejsce! Martyna otrzymała dyplom oraz cenne nagrody rzeczowe.

Gratulujemy sukcesu!