W listopadzie 2017r. rozstrzygnięto konkurs fotograficzny pt. „ŚLĄSKIE BIORÓŻNORODNE”.

Prace czterech naszych uczennic z klas technikum architektury krajobrazu zostały zauważone przez organizatora, tj. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

Celem konkursu było ukazanie bogactwa i zróżnicowania przyrody na terenie województwa śląskiego a zarazem pogłębianie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla otaczającej nas przyrody oraz poznanie najbliższego otoczenia zarówno pod kątem przyrodniczym jak i historyczno-kulturowym.

W konkursie udział wzięły: Paulina Sokołowska z klasy 2K, która otrzymała wyróżnienie! oraz Anna Fluder, Anna Kastelik i Aneta Podgórska z klasy 1K, którym wręczono podziękowania.

Opiekę merytoryczną nad uczestniczkami konkursu pełniła pani Monika Prochot-Malczewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestniczkom!

Na zakończenie prezentujemy wyróżnione zdjęcia autorstwa Pauliny Sokołowskiej.