Menu

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 OFERUJEMY KIERUNKI:

 

 ZOBACZ FILM PROMOCYJNY

 

technik geodeta

technik budownictwa

technik przemysłu mody

technik usług fryzjerskich

technik inżynierii sanitarnej

technik fotografii i multimediów

technik architektury krajobrazu

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 KSZTAŁCIMY TAKŻE W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZAWODACH:

fryzjer, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dla absolwentów Branżowej Szkoły I stopnia
OGŁASZAMY NABÓR DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W ZAWODACH:

 

technik usług fryzjerskich

technik technologii drewna

  

REJESTRACJA KANDYDATÓW WEJDŹ

TECHNIKUM WEJDŹ

SZKOŁA BRANŻOWA I Stopnia  WEJDŹ