W kwietniu odbył się szkolny konkurs języka niemieckiego dla klas technikum.

Celem konkursu było nie tylko rozwijanie zainteresowań w zakresie znajomości języka niemieckiego, ale także kształtowanie w uczniach wiary we własne możliwości językowe. Do konkursu zgłosiły się uczennice klas drugich i trzecich. Arkusz konkursowy składał się z rozumienia tekstu czytanego, zadań leksykalno – gramatycznych oraz pytań obejmujących wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych. Treści zadań zostały dostosowane do podstawy programowej szkół ponadgimnazjalnych.

Pierwsze miejsce zajęła Ewa Dudek z klasy 2bT.

Drugie miejsce zajęły ex aequo: Natalia Szuta oraz Dominika Paskudzka z klasy 3k

Trzecie miejsce przypadło Monice Pieczarce z klasy 3k.

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział w zmaganiach z językiem niemieckim. Do zobaczenia za rok.

Opiekunowie konkursu:

Iwona Cebula

Anna Smółka