W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny w zawodzie 2023”.

Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP w Warszawie we współpracy z gołdapskim Centrum. Młodzież rywalizowała w czterech kategoriach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer oraz BHP. Naszą szkołę w zawodzie fryzjer reprezentowała uczennica klasy 3L Julia Hyla, która zdobyła III miejsce! Celem konkursu było sprawdzenie poziomu przygotowania zawodowego uczestników do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych. Konkurs stanowiły dwa etapy, tj. część teoretyczną i praktyczną. Suma punktów z obu części stanowiła punktację końcową w danej kategorii.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały komisje, które w efekcie swojej pracy wyłoniły zwycięzców w każdej kategorii. Należy podkreślić, że w zawodzie fryzjer członkiem komisji był Grzegorz Kozioł - Międzynarodowy Mistrz Fryzjerstwa.

Serdecznie gratulujemy!