Aleksandra Wróbel z klasy 2fT zajęła I miejsca w kategorii szkół ponadpodstawowych

w konkursie organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Konkurs  na fotografię pt. Osobliwości przyrodnicze regionu… pozytywne emocje  przeprowadzony został  w ramach Kampanii pod hasłem Dzielmy się pozytywną energią…

realizowanej w zakresie zapobiegania przestępczości i aspołecznym zachowaniom programu „Razem bezpieczniej w Regionie” w roku szkolnym 2021/2022.