Zawodowe

Uczniowie ZSZ, kształcący się w naszej szkole w zawodzie stolarz osiągają coraz większe sukcesy zwodowe.

W dniach 15-16 grudnia 2016r. w Raciborzu odbył się VIII Międzynarodowy Turniej Budowlany.

W dniu 27.09.2016r w siedzibie NOT w Bielsku-Białej odbył się finał konkursu Technik Absolwent 2016.

Trzeci czerwca 2016 roku to dzień kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Fryzjerskiego,

19 maja 2016r. nasi uczniowie - Arkadiusz Smółka i Grzegorz Matuszek wzięli udział w podsumowaniu Okręgowej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bielsku Białej.