Branżowe Centrum Umiejętności

Trwają prace rozbiórkowe i przygotowawcze przy powstającym  Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie instalacje: sanitarne, grzewcze i gazowe. 

10.11.2023 r. w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu została podpisana umowa na roboty budowlane związane z rozbudową budynku warsztatów szkolnych na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności.

27.10.2023 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności.

22.09.2023 r. był wyjątkowym dniem, który zapisze się na kartach historii naszej szkoły.

Z wielką radością informujemy, że w naszej szkole powstanie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych.