Branżowe Centrum Umiejętności

Realizujemy projekt pn. "Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu w dziedzinie instalacji sanitarnych, grzewczych i gazowych, współfinansowany ze środków KPO, którego formuła działalności będzie nowością w polskim systemie edukacji, odpowiadającą idei koncepcji doskonałości zawodowej.

Trwają prace rozbiórkowe i przygotowawcze przy powstającym  Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie instalacje: sanitarne, grzewcze i gazowe. 

10.11.2023 r. w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu została podpisana umowa na roboty budowlane związane z rozbudową budynku warsztatów szkolnych na potrzeby utworzenia Branżowego Centrum Umiejętności.

27.10.2023 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie symbolicznych czeków na utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności.

22.09.2023 r. był wyjątkowym dniem, który zapisze się na kartach historii naszej szkoły.