W ramach projektu pt. „ NOWOCZESNE SZKOŁY ZAWODOWE” aż 105 uczniów i 10 nauczycieli z naszej szkoły uzyska wsparcie.

Będą to:

  1. Kursy specjalistyczne podnoszące kompetencje zawodowe
  2. Płatne miesięczne staże zawodowe dla uczniów
  3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego
  4. Doradztwo zawodowe.

Projekt „Nowoczesne Szkoły Zawodowe” będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu przekracza 3 mln zł. Dofinansowanie działań zaplanowanych w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu wyniesie prawie 0,5 mln zł.

Dzięki projektowi uczniowie 5 grup zawodowych w naszej szkole zdobędą dodatkowe kompetencje zawodowe i rozwiną swoje umiejętności tak bardzo potrzebne w przyszłej pracy. Uczestnicy projektu wezmą udział w wielu specjalistycznych kursach, takich jak:

Projektowanie wnętrz;

C-GEO;

Obsługa GPS;

Scaning 3D+drony;

Kurs stylizacji paznokci;

Barber Shop;

Innowacyjne strzyżenie nożyczkami wellness;

Rekonstrukcja i odbudowa włosa;

Florystyka i jej zastosowanie we współczesnych dekoracjach;

Wykorzystanie roślin ozdobnych do urządzania publicznych i prywatnych terenów zieleni w aspekcie pór roku;

Aranżacja i pielęgnacja roślin we wnętrzach - współczesne trendy i technologie;

Projektowanie graficzne z zastosowaniem programów komputerowych w architekturze krajobrazu;

Kurs filmowania;

Kurs obróbki filmu.

 

Działania potrwają prawie 2 lata. Pierwsze z nich zaplanowano już w  kwietniu 2019r.

 

WŁAŚNIE ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ!

 

Wszystkich chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z panią dyrektor Szemraj lub nauczycielami przedmiotów zawodowych:

Z. Suchankiem,

M. Prochot-Malczewską,

M. Molendą,

J. Pyką,

B. Jabłońską.

 

Pierwsze działania skierowane są do uczniów obecnych klas:

1aT, 2aT, 3aT, 1bT, 2bT, 3bT, 2cT, 3cT, 1k, 2k, 3k

 

CZEKAMY NA WAS DO WTORKU 9 KWIETNIA 2019R.