Rozszerzenie oferty edukacyjnej ...

 "Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy" 

ZAWIADOMIENIE

 

W związku ze zmianami do specyfikacji sprzętu IT w ramach postępowania przetargowego zamieszczamy ogłoszenie.

Na stronie UZP i ZSME opublikowano ogłoszenie o zamówieniu publicznym.

Już we wrześniu 2018 roku rozpoczyna się dla nauczycieli naszej szkoły rekrutacja na studia podyplomowe