Transformacja kształcenia branżowego

logo.png

Informujemy, że Zespół Szkół Budowlano-Drzewnch im. Armii Krajowej w Żywcu rozpoczyna realizację nwego projektu pt. „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia  i staże uczniowskie”

 

 

logo.png

W związku z rozpoczęciem realizacji przez szkołę nowego projektu pt. „Transformacja kształcenia branżowego w Powiecie Żywieckim – szkolenia i staże uczniowskie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 ogłaszamy nabór na wakacyjne staże uczniowskie.

Rekrutacja trwa od 12 do 19 czerwca 2024 r. Mogą w niej  uczestnicznyć uczniowie klas 2, 3 i 4 technikum z kierunków:

- technik budownictwa,

- technik geodeta,

- technik inżynierii sanitarnej,

- technik architektury krajobrazu,

- technik przemysłu mody,

- technik fotografii i multimediów,

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Staż trwa 150 godzin i musi zostać zrealizowany w terminie od 1 lipca do 30 sierpnia 2024 r. Za udział w stażu uczestniczka/uczestnik otrzymują stypendium w wysokości 80% aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej za pracę.

Rekrutacja uczniów do projektu odbędzie się w oparciu o dokumenty rekrutacyjne:

  • formularz zgłoszeniowy do projektu;
  • dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych – klauzule informacyjne,
  • rekomendację wychowawcy.

Formularze wymaganych dokumentów można odebrać u kierownika szkolenia praktycznego - pani Małgorzaty Wątroby.

Uczniowie zainteresowani udziałem w stażu składają komplet uzupełnionych i podpisanych dokumentów w sekretariacie dyrektora szkoły (pokój 110a) w terminie do 19 czerwca 2024r. do godz. 15.00.

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych nastąpi w dniu 20 czerwca 2024 r.

Szczegóły zawiera Regulamin rekrutacji - regulamin.pdf533.26 KB

 Pliki do pobrania:

formularz zgłoszeniowy na staż - FORMULARZ_ZGŁOSZNIOWY_NA_STAŻ_UCZNIOWSKI.docx817.94 KB

klauzule RODO - Klauzule_informacyjne_RODO.docx114.9 KB

Wzór umowy o staż uczniowski - UMOWA_O_STAŻ_UCZNIOWSKI_nr.docx63.35 KB

 logo.png