Czas na zawodowców z powiatu żywieckiego

efs poziom kolor

 

Na  terenie Powiatu Żywieckiego realizowany jest projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu bierze udział w projekcie  realizowanym  w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, wspófinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.