Mój wybór, mój zawód, moja kariera

Najlepsi uczniowie Technikum w naszej szkole ukończyli właśnie miesięczne płatne staże zawodowe, zrealizowane w ramach projektu "Mój Wybór, Mój Zawód, Moja Kariera".

W ramach projektu „Mój wybór, mój zawód, moja kariera” realizowanego we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach uczniowie naszej szkoły mogą bezpłatnie uczyć się obsługi programu AutoCad.

Jeszcze w tym roku szkolnym zapraszamy uczniów klas pierwszych do udziału w rekrutacji uzupełniającej na zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki.

Jeszcze w tym roku szkolnym zapraszamy uczniów klas I, II i III do udziału w projekcie, którego głównym celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.