Najlepsi uczniowie Technikum w naszej szkole ukończyli właśnie miesięczne płatne staże zawodowe, zrealizowane w ramach projektu "Mój Wybór, Mój Zawód, Moja Kariera".

Za 4-tygodniową pracę otrzymają wynagordzenie w wysokości 1600 zł brutto i zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do firmy. To ważne, jednak jak podkreślają sami stażyści najcenniejszym rezultatem udziału w stażu zawodowym był indywidualny rozwój zawodowy, umożliwiający wzbogacenie zawodowego portfolio.

Zawód technik budownictwa reprezentował Krzystof Biegun - najlepszy uczeń klasy IIIfT, który na przełomie kwietnia i maja br. spędził 150 godzin w Agencji Usług Projektowych "HAJDUK" gdzie pod czujnym okiem pana Jerzego Piotrowicza zgłębiał tajniki zawodu inżyniera budownictwa zajmującego się na co dzień projektowaniem obiektów budowlanych i nadzorowaniem budów.

W zawodzie technik architektury krajobrazu staż realizowały najzdolniejsze uczennice klasy 3k - Katarzyna Blania i Joanna Bryja. Asia miała przyjemność współpracować z panem Łukaszem Bielawskim - jednym z najlepszych projektatów architektury krajobrazu na Żywiecczyźnie, prowadzącym firmę EKO SYSTEM - Projektowanie Ogrodów i Terenów Zieleni.

W tym samym czasie Kasia odbywała staż w Autorskiej Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu "Ogrody Świata" w Czernichowie pod opieką pani Moniki Prochot - Malczewskiej.
W czasie odbywania stażu nasi prawie - technicy uczyli się od fachowców sztuki budowlanej i zasad projektowania obiektów budowlanych a także reguł związanych z urządzaniem terenów zielonych. Swoją dotychczasową wiedzę poszerzyli o informacje, których na próżno szukać w podręcznikach szkolnych, zostali zapoznani z branżowymi nowinkami technicznymi i uświadomieni na temat konsekwencji błędów projektowych.

Staż zawodowy umożliwił naszym uczniom kontakt z rzeczywistymi warunkami pracy w wybranych przez siebie zawodach. Za najcenniejsze doświadczenie stażyści uznali możliwość "spóbowania pracy" o jakiej marzyli. Konfrontacja z realiami zawodu okazała się bardzo przydatna i pobudziła do refleksji nad własną przyszłością zawodową.

Spośród blisko 800 uczniów tylko 3 osoby miały możliwość odbycia miesięcznego stażu w wybranych przez siebie firmach.
Stażystom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu zawodowych sukcesów.