Jeszcze w tym roku szkolnym zapraszamy uczniów klas I, II i III do udziału w projekcie, którego głównym celem jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.

wzk

W ramach tego projektu będą organizowane dodatkowe zajęcia takie jak: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki, trening umiejetnosci interpersonalnych, coaching indywidualny, kursy zawodowe (AutoCad i prawo jazdy kat. T), praktyki zawodowe i 4-tygodniowe staże w firmach, stanowiących potencjalne miejsce przyszłego zatrudnienia. Dla absolwentów klas IV wkrótce rozpoczną się zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego.

W poszczególnych klasach zaplanowano następujace działania:

Klasy I - zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się (12 godzin) oraz zajęcia wyrównawcze z języka polskiego i matematyki (40 godzin) - łącznie 90 osób w 7 grupach;
Klasy II - zajęcia z umiejętności interpersonalnych, coaching grupowy i indywidualny - łącznie 56 osób w 4 grupach;
Klasy III - kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, tj. AutoCad (24 osoby) i prawo jazdy kat. T (10 osób) - łącznie 34 osoby.;
Klasy IV - zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie technik budownictwa, technik geodeta i technik architektury krajobrazu.

Ze względu na niewielką ilość czasu pozostałą do końca roku szkolnego część zajęć odbędzie się przed wakacjami, a część w przyszłym roku szkolnym. Uczniowie, którzy rozpoczną udział w projekcie w tym roku mają większe szanse w rekrutacji na przyszły rok szkolny, np. uczeń klasy II biorący udział w projekcie w tym roku będzie miał pierwszeństwo w rekrutacji na kursy lub praktyki zawodowe.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można znaleźć w regulaminie, który jest do pobrania w sekretariacie szkoły.
Formularze rekrutacyjne WZK-1, WZK-2, WZK-3 można odebrać w sekretariacie szkoł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z dyrektorem szkoły (mgr inż. Ewa Kalyta) lub kierownikiem szkolenia praktycznego (mgr inż. Beata Szemraj).

Dokumenty rekrutacyjne przyjmuje kierownik szkolenia praktycznego - pani Beata Szemraj w pokoju nr 218 w terminie do 22 maja 2014r.