31.05.2023 r. o godz. 16:00 w sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie szkoleniowe  z Panią Dyrektor MOS – u w Bielsku – Białej, Panią Beatą Podkańską. dla rodziców uczniów z następujących klas:

1at, 1bt, 1ct, 1dt, 1ft, 1gt, 1k, 2at, 2bt, 2ct, 2dt, 2ft, 3at, 3bt, 3ct, 3dt, 3ft, 1a, 1l, 1n, 2a, 2l, 3a, 3l, 3n

Szkolenie będzie dotyczyć szeroko rozumianej problematyki agresji i przemocy wśród młodzieży oraz źródeł ich powstawania wraz z konsekwencjami niewłaściwych zachowań.

Bezpośrednio po spotkaniu rodzice udadzą się do sal na zebranie z wychowawcą.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI – 31.05.2023 r.

wywiadowki1

Zebrania z rodzicami uczniów klas: 4atp, 4btp, 4ctp, 4dtp odbędą się 31.05.2023 r. o godz. 16:00 w salach

wywiadowki2