Informacja dla Rodziców

na temat ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Rodzice,

 

NNW ma charakter dobrowolny.

Dyrekcja i Rada Rodziców pragną umożliwić Państwu skorzystanie z grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów. Rada Rodziców zebrała oferty ubezpieczenia NNW dla uczniów od wielu firm ubezpieczeniowych. Porównując je, wybrano ofertę firmy COMPENSA.

 Zakres ubezpieczenia:

ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wydarzyć podczas:

-nauki lub pracy,

-w drodze z domu do szkoły / pracy i ze szkoły / pracy do domu,

-w życiu prywatnym,

-powstałe na terytorium całego świata.

 

1. Likwidacja szkody   TUTAJ

2. Druk zgłoszenia szkody TUTAJ

3. Polisa ubezpieczeniowa    TUTAJ

4. Ogólne warunki ubezpieczenia    TUTAJ

 

             

Pomoc w zakresie dokumentacji dotyczącej szkody można uzyskać:

Oddział Compensy w Żywcu

Żywiec ul. Ks. Pr. St. Słonki 3 tel 33 861 11 84.

STRONA WWW.COMPENSA.PL