Aktualności

Rok szkolny 2021/ 2022

Piątek, 24.06.2022 r.

Uczniowie ZSB-D w ramach wojewódzkiego projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”  w  40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego,  wzięli udział w wielu inicjatywach, które upamiętniły ten ważny okres w historii Polski. 

Przygotowano m. in. wystawę zdjęć, przeprowadzono lekcję wychowawczą, wyświetlano filmy o stanie wojennym. Udokumentowano także wywiad z Panem prof. Leszkiem Piecuchem – świadkiem tych wydarzeń. 

W projekcie, który trwał od września 2021 do lutego 2022 wzięły udział klasy 2dT, 3bT i 3a,  a opiekunem był Pan prof. Rafał Caputa. 

1981certyfikat

Informujemy, że w sekretariacie uczniowskim (102) są do odebrania Dyplomy Technika dla osób,

 

W dniu 23 maja 2022 r.  w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, mgr inż. Ewą Kaplytą, a Prezesem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Beskidzkiego Oddziału w Bielsku – Białej, Panem inż. Hieronimem Spiżewskim

W piatek 29 kwietnia uczniowie klas IV zakończyli  naukę w ZSB-D.

Zapraszamy uczniów ósmych klas na Dni Otwarte!

Szkolny Klub Europejski i Szkolne Koło PCK organizują świąteczną zbiórkę darów żywnościowych dla gości z Ukrainy w naszym powiecie.

1 kwietnia - Prima Aprilis - Samorząd Uczniowski zorganizował "Dzień bez plecaka".

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych odbędzie się 7.04.2022 r. o godz. 16.30 w stołówce szklonej - zebranie ogólne.

 

21 marca uczniowie technikum geodezyjnego oraz technikum architektury krajobrazu powitali wiosnę w Krakowie

Tak świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny - żółto, zielono i kwieciście.