Aktualności

 To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Rozpoczynamy nową przygodę...

W dniu 28 października 2022r w naszej szkole odbyło się szkolenie z zakresu narzędzi i sprzętu do montażu nowoczesnych instalacji sanitarnych przeprowadzone przez przedstawiciela tej firmy Pana Łukasza Kłosek.

Poznajemy nowoczesne systemy instalacyjne z firmą KAN-THERM.

Wdniach 8 i 15 listopada 2022r., zostały zorganizowane 4-godzinne warsztaty pt. “Zrób własny projekt społeczny “, nad przebiegiem których czuwała pani Elżbieta Gorgoń.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Konkursie Wiedzy o Sejmie RP, organizowanym z inicjatywy posła Kazimierza Matusznego przez Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Sejmu, pod honorowym patronatem Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Elżbiety Witek.

 

Zadanie konkursowe polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań, sprawdzającego wiedzę z następujących zagadnień:

 1)tryb ustawodawczy

 2)zasady i tryb powoływania: posłów, senatorów, Prezydenta RP

 3)zadania i funkcje Sejmu i Senatu

 4)wiedza o współczesnym Sejmie

 

 Konkurs zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu (ul. Adama Mickiewicza 6, 34-300 Żywiec) w dniu 22 listopada 2022 r.(wtorek) o godz.11:00

 Zgłoszenie uczestników Konkursu następuje poprzez dostarczenie przez daną szkołę osobiście lub listownie wypełnionego oświadczenia(Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2) na adres

 Biura Posła Kazimierza Matusznego, najpóźniej do dnia 17 listopada 2022 r.

7 listopada ekipa ze Szkolnego Koła PCK oraz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa miała pełne ręce roboty.

Jak co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.

Spotkania szkoleniowe Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin naboru na praktyki w Szwecji

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, uczniowie Budowlanki złożyli symboliczne znicze 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w klubie .

Dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela, ale jest to święto zarówno nauczycieli, jak i uczniów.

Nasza szkoła bierze udział w VII edycji akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci: 2022/2023. 

Poniedziałek 10 października 2022 był Dniem Gier Planszowych.

Uczniowie naszej szkoły w ostatnim tygodniu września (29-30) uczestniczyli w dniach otwartych dla młodzieży szkół średnich “Blisko. Praktycznie. Z pasją!”, w kampusie Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

 Warsztaty zostały prowadzone przez uczniów klasy 4cTp branży technik architektury krajobrazu.