Z inicjatywy naszych wuefistów organizowane są dla uczniów w Budowlance "Taneczne przerwy" na sali gimnastycznej.

Ten projekt postanowiliśmy zgłosić do  Konkursu   „Szkolna aktywność fizyczna”, który jest organizowany przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach.

taneczna przerwA1

Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie programów szkolnej aktywności fizycznej opartych na wdrażaniu śródlekcyjnych oraz międzylekcyjnych ćwiczeń fizycznych.

Przedmiotem konkursu jest film prezentujący szkolną aktywność fizyczną uczniów podejmowaną w trakcie lekcji (ćwiczenia śródlekcyjne) lub w trakcie przerwy (aktywna przerwa).

W naszej szkole  we wtorki i środy na na dużej przerwie odbywają  się zajęcia taneczne w ramach "aktywnej przerwy".

 Oto film konkursowy przedstawiający aktywność naszych uczniów:
taneczna przerwa copy