14 lutego 2024r. w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych odbyło się Święto Patrona Szkoły – Armii Krajowej. Była to uroczystość szczególna, ponieważ od 25 lat Szkoła nosi to zaszczytne imię.

Gośćmi na tej uroczystości byli: przedstawiciele organu prowadzącego - Starosta Adrian Midor, Wicestarosta Stanisław Kucharczyk, a także emerytowany proboszcz parafii świętego Floriana w Żywcu-Zabłociu Stanisław Kozieł, proboszcz parafii świętego Floriana w Żywcu-Zabłociu Marcin Suchanek,  z-ca Dyrektora Delegatury KO w Bielsku-Białej pani Elżbieta Sobieska, członek Zarządu Powiatu i Przewodnicząca Komisji Edukacji pani Aleksandra Legierska, członek Komisji Edukacji pan Józef Stopka, radny Sejmiku Województwa Śląskiego pan Stanisław Baczyński, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk, przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego o. Żywiec pani Małgorzata Pawlik, przewodnicząca NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu pani Agata Wandzel oraz przyjaciele szkoły.                                                                                                  

Tegoroczną uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Beata Szemraj, która zaznaczyła, że w czasach relatywizmu moralnego, podważania uznanych wartości, niepokojów społecznych niezwykle ważnym jest, by szkoła stała na mocnym fundamencie. Taki właśnie fundament daje ZSB-D Armia Krajowa. To patron szczególny, przywołujący pamięć o żołnierzach polskiego podziemia, poświęcających w czasach II wojny światowej wszystko dla wolnej Polski, będących kamieniami przez Boga rzuconymi na szaniec.                                                                                                                                                                                                  

Zwieńczeniem tego dnia była wieczernica patriotyczna, podczas której na sali gimnastycznej, w blasku świec, uczniowie wraz z nauczycielami recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Uroczystość prowadzona przez Barbarę Mikociak z klasy 5ctp oraz Cypriana Feler z klasy 5aTp miała wyjątkowy przebieg. Wybrane przez recytatorów teksty zapadały słuchającym w pamięć. Swoje interpretacje wierszy polskich poetów wygłosili prof. Joanna Ostrowska, prof. Rafał Caputa, prof. Anna Cicha, prof. Anna Tomaszek oraz Michał Ślemieński z klasy 5aTp, Joanna Zoń z klasy 5bTp, Mateusz Kumorek z klasy 5cTp, Julia Bryś z klasy 2bT. Niezwykłego nastroju dodały nietuzinkowe wykonania wokalne Agaty Serwin z klasy 2aT, Niny Grzegorzek z klasy 5aTp oraz Zuzanny Grzegorzek z klasy 1bT, wspomagane muzycznie przez Filipa Pochopienia z klasy 4dT oraz Józefa Dudkę z klasy 2dT.              

Warto zaznaczyć, że w przygotowanie obchodów  święta - jak co roku - włączyła się cała społeczność szkolna. Klasy udekorowały tematycznie sale lekcyjne oraz przygotowały inscenizacje, a tematem przewodnim tegorocznego święta były: szpital polowy i sztab naczelnego wodza. Uczniowie wykazali się pomysłowością i zaangażowaniem.

W konkursie na wystrój sali I miejsce zajęła klasa 1gT, II miejsce – 3dT, III miejsce – 3bT,  wyróżnienia otrzymały: klasy 3l oraz 1l.

Odbył się również konkurs plastyczny, w którym przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce – Julia Rypień z klasy 5aT, II miejsce – Izabela Bryś z klasy 2k, III miejsce – Malwina Pochopień z klasy 5kp.
Wyróżnienia otrzymali : Oskar Franz z 2n, Kamila Pigoń z 4bT, Zuzanna Puda 3cT.                                                                                                 

To była prawdziwa lekcja historii. Za przygotowanie akademii składamy podziękowania Pani profesor Joannie Ostrowskiej, Panu profesorowi Rafałowi Capucie i Pani profesor Magdalenie Stajniak.