10 maja 2024r. w Głogoczowie kolo Krakowa, przeprowadzone zostało szkolenie zawodowe dla uczniów Technikum Inżynierii Sanitarnej w Żywcu zorganizowane przez firmę Ottone - technika grzewcza oraz DAB Pumps Polska.

szkolenie wejście

Dziękujemy za profesjonalne przygotowanie i przekazanie wiedzy z zakresu pomp, hydroforów, rozdzielaczy, separatorów i innych wiadomości o nowoczesnych urządzeniach stosowanych w instalacjach sanitarnych. Szkolenie zostało potwierdzone imiennymi certyfikatami oraz upominkami od firmy. W szkoleniu wzięli udział uczniowie klas 2dt I 3dt technikum oraz uczniowie kształcący się w klasie 1n branżowej szkoły I stopnia.