ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANO - DRZEWNYCH W ŻYWCU informuje, że prowadzi rekrutację uzupełniającą na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Za zgodą Starosty Powiatu Żywieckiego od 16 lutego 2018r. w Budowlance będą realizowane KKZ w dwóch kwalifikacjach:

B.30  SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW ORAZ  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ  ( 345 godzin)

A.71  PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE WYROBÓW ODZIEŻOWYCH ( 715 godzin).

 

Oferta skierowana jest do osób, które chcą:

 • zdobyć zawód,
 • uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą,
 • rozwinąć własne talenty.

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania danego zawodu.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie (szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym).

Kursy odbywają się w systemie weekendowym.

Warunkiem rozpoczęcia kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest zgłoszenie się minimum 20 kandydatów.

Wymagane dokumenty:

 • kserokopia dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie/oryginał do wglądu,
 • wniosek o przyjęcie na kurs,
 • kserokopia dowodu osobistego/ dowód osobisty do wglądu,
 • dwa zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w zawodzie (skierowanie na badania wydaje szkoła).

Dokumenty przyjmowane są w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu, ul. Szkolna 2 (pokój nr 102).

Nabywane uprawnienia:

 • zaświadczenie o ukończonym kursie,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie - po zdaniu egzaminu,
 • dyplom technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, pod warunkiem posiadania wykształcenia co najmniej średniego.

Nabór trwa do 10 stycznia 2018r.

Rozpoczęcie kursu 16 lutego 2018 r.

Informacji o kursie udziela:

 • sekretariat ZSB-D w Żywcu, tel. 33 861 21 75

ZAPRASZAMY !

 

Pobierz dokumenty

Wniosek o przyjęcie na kurs

Opis kursu w kwalifikacji B.30

Opis kursu w kwalifikacji A.71