HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI – 18.11.2021r.

18.11.2021 r. odbędą się spotkania z rodzicami w formie stacjonarnej w dwóch turach.

Będą one mieć charakter spotkań indywidualnych (konsultacji), na które powinni przyjść ci rodzice, którzy chcą spotkać się z wychowawcą i ewentualnie innymi nauczycielami oraz ci rodzice, których na spotkanie chciałby szczególnie poprosić wychowawca klasy.

 

Pozostali nauczyciele podczas spotkania pozostają do dyspozycji rodziców w szkole.

Godziny konsultacji indywidualnych

Klasa, wychowawca

Godz. 16.30 w sali:

Godz. 17.30 w sali:

1at – E. Ciurla

-

214

1bt – K. Kos

-

318

1ct – A. Barszcz

-

202

1dt – K. Gołba-Widzyk

15.00-17.00 s.300

 

1ft – E. Zawada

-

203

1a – P. Rodak

-

117

1l – L. Magiera

314

 

2at – A. Talik-Orłowska

318

-

2bt – J. Ostrowska

215

-

2ct – E. Firszt

313

-

2dt – R. Caputa

117

-

2ft – M. Stajniak

303

-

2a – J. Wójcik

-

314

2l – B. Jaworska

121

-

2n – R. Sibik

-

311

3at – M. Truś

311

 

3atp – E. Wojciechowicz-Jopek

312

-

3bt – I. Malec

310

-

3btp – P. Szewczyk

302

-

3ct – M. Prochot-Malczewska

301

-

3ctp – D. Dudys

214

-

3dt – K. Tomaszek

304

-

3dtp – E. Sapińska-Gumoś

19 B

-

3k – S. Byrtek

202

-

3kp – M. Dybczak

203

-

3a – G. Bysko

302

-

3ap – M. Deras

315

-

3l – M. Kwapień

-

312

3n – M. Kubla

-

315

3np – B. Szemraj

-

215

4at – S. Konieczna

-

217

4bt – A. Smółka-Nowak

-

303

4dt – E. Gorgoń

-

313

4k – J. Pyka

-

304