Od poniedziałku, 29 marca br. wszystkie zajęcia praktyczne, ćwiczenia i pracownie, które dotychczas odbywały się stacjonarnie w szkole będą realizowane zdalnie.

Odwołane zostają także stacjonarne konsultacje maturalne.

Zmiana będzie obowiązywać co najmniej do 9 kwietnia br. i dotyczy również zajęć praktycznych dla pracowników młodocianych.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19