Dyrektor ZSB-D informuje, że od 02.09.2021r. w szkole będą organizowane zajęcia wspomagające z

matematyki i języka angielskiego dla wszystkich chętnych uczniów, zarówno technikum jak i branżowej szkoły I stopnia.

Zajęcia będą się odbywały w wybranym dniu tygodnia przed lub bezpośrednio po lekcjach w wymiarze jednej lekcji tygodniowo.

Warunkiem udziału ucznia w ww. zajęciach jest złożenie w sekretariacie uczniowskim pisemnej deklaracji uczestnictwa w terminie do 3 września 2021r.

Formularze deklaracji dostępne są w sekretariacie uczniowskim szkoły (pokój 02) oraz do pobrania TUTAJ

W razie pytań prosimy o kontakt z wicedyrektorami lub sekretariatem uczniowskim.