W dniu 23 maja 2022 r.  w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych im. Armii Krajowej w Żywcu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych, mgr inż. Ewą Kaplytą, a Prezesem Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Beskidzkiego Oddziału w Bielsku – Białej, Panem inż. Hieronimem Spiżewskim

.

partner tis gora

Dzięki podpisanej umowie o współpracy, kierunek instalacji sanitarnych  zyskał kolejnego opiekuna merytorycznego i zapewnienie wsparcia w przygotowaniu  uczniów do wejścia na  rynek pracy. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, wspierać będzie młodzież Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych  w doskonaleniu umiejętności zawodowych , podejmując wraz ze szkołą, różne przedsięwzięcia, służące realizacji tych celów. Do najistotniejszych należą: wymiana informacji o innowacyjnych produktach i technologiach z branży sanitarnej, tworzenie wspólnych projektów, pomoc w organizacji praktyk zawodowych, promocja zawodu technika inżynierii sanitarnej, organizowanie szkoleń zawodowych i wycieczek przedmiotowych oraz podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów ZSB-D.

Branży sanitarnej gratulujemy kolejnego opiekuna merytorycznego.

 Obu stronom życzymy owocnej i ciekawej współpracy.