Uczniowie ZSB-D w ramach wojewódzkiego projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”  w  40 rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego,  wzięli udział w wielu inicjatywach, które upamiętniły ten ważny okres w historii Polski. 

Przygotowano m. in. wystawę zdjęć, przeprowadzono lekcję wychowawczą, wyświetlano filmy o stanie wojennym. Udokumentowano także wywiad z Panem prof. Leszkiem Piecuchem – świadkiem tych wydarzeń. 

W projekcie, który trwał od września 2021 do lutego 2022 wzięły udział klasy 2dT, 3bT i 3a,  a opiekunem był Pan prof. Rafał Caputa. 

1981certyfikat