KANDYDACI  DO  KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM   (WSZYSTKIE ZAWODYORAZ  BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA – ZAWÓD STOLARZ i FRYZJER  (praktyka w warsztatach szkolnych) 

PROSZENI SĄ O ODBIÓR SKIEROWAŃ DO MEDYCYNY PRACY  

od 20 LIPCA  2022r.

(sekretariat uczniowski – pokój 102).

 

Badania należy wykonać   w  PRZYCHODNI MEDYCYNY PRACY

Żywiec, ul. Piłsudskiego 50  (k/komisariatu policji)

WAŻNE!!!  

po wcześniejszym ustaleniu terminu badania drogą telefoniczną pod numerem

33 861 36 03

(termin wizyty można już umawiać, przed pobraniem skierowania).

 

 W dniu badania uczeń/kandydat musi posiadać:

  • dokument tożsamości ze zdjęciem;
  • skierowania ( badanie profilaktyczne/badanie kierowcy, dotyczy zawodu technik architektury krajobrazu);
  • wypełnione dokumenty otrzymane wraz ze skierowaniem ze szkoły  – czytelnie !! podpisane przez ucznia i opiekuna prawnego;
  • kserokopie karty bilansowej;
  • maseczkę ochronną i długopis.

Na badania należy się zgłosić nie wcześniej niż 10 minut przed ustaloną w terminarz godziną.

Badanie osoby do 16 roku życia:

  • wymagana obecność opiekuna i podpisana zgoda na przeprowadzenie badania osoby niepełnoletniej
  • wejście na teren przychodni tylko z jedną osobą (rodzic/opiekun).

Jeżeli w trakcie kształcenia uczeń będzie ubiegał się o uprawnienia do kierowania pojazdami (dotyczy zawodu technik architektury krajobrazu) wymagane jest dodatkowo oświadczenie o stanie zdrowia kierowcy (prosimy o wypełnienie).

Zaświadczenie lekarskie oraz kartę zdrowia proszę dostarczyć do szkoły  do 28.07.2022r.

 

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia z medycyny pracy w wymaganym terminie, należy złożyć w szkole oświadczenie (w załączeniu ze skierowaniem) o późniejszym dostarczeniu niniejszego zaświadczenia. Ostateczny termin  dostarczenia zaświadczenie lekarskiego 23.09.2022r.

Przedłożenie w/w zaświadczenie  jest warunkiem podjęcia nauki w klasie pierwszej.