Samorząd Uczniowski organizuje giełdę używanych podręczników.  Podręczniki z cenami prosimy przynosić w piątek 16 września, giełda zostanie zorganizowana na korytarzu, na parterze.

 giełda podręczników