DLA PRACOWNIKÓW I EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Terminy składania wniosków  POBIERZ TUTAJ

Wiosek o zapomogę POBIERZ TUTAJ

Wiosek o pożyczkę POBIERZ TUTAJ

Wiosek o dofinansowanie wypoczynku POBIERZ TUTAJ

Oświadczenie o dochodzie (o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej) POBIERZ TUTAJ

Regulamin ZFŚS POBIERZ TUTAJ